Ο εταίρος Γιάννης Κελεμένης συμμετέχει ως ομιλητής σε εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου της Ενέργειας

Ο εταίρος Γιάννης Κελεμένης ήταν μεταξύ των ομιλητών στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση Δικαίου της Ενέργειας σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη την 12.12.2012. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε σε τρέχοντα ζητήματα της ελληνικής αγοράς ενέργειας και χωρίστηκε σε δύο συνεδρίες, με συντονιστές τους καθηγητές Θεόδωρο Φορτσάκη, η πρώτη, και Νικόλαο Φαραντούρη, η δεύτερη. Ως ομιλητές συμμετείχαν επίσης οι καθηγητές κ.κ. Μαρίνος, Αθανασίου και Ηλιόπουλος, ο Πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κ. Κουτζούκος, ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, κ. Ασλάνογλου, και οι νομικοί σύμβουλοι της ΔΕΗ, κ.κ. Οικονόμου και Συνοδινός. Η παρουσίαση του κ. Κελεμένη επικεντρώθηκε στους τρόπους προστασίας της αγοράς ενέργειας από το συστημικό κίνδυνο της αφερεγγυότητας των συμμετεχόντων.