energia

Ενέργεια

Η Κελεμένης & Συνεργάτες είναι ευρέως γνωστή για τη δραστηριότητά της στον τομέα της ενέργειας, τόσο αναφορικά με εμπορικές συναλλαγές όσο σε ζητήματα κανονιστικού δικαίου. Ο οδηγός Legal 500 (2014) κατατάσσει την εταιρεία ως κορυφαία στο δίκαιο της ενέργειας (Top Tier). Η εταιρεία έχει ήδη αποκτήσει σημαντική φήμη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου και συμμετέχει ενεργά στη ρύθμιση και την απελευθέρωση των αγορών. Η εμπειρία της αφορά τόσο στον χώρο των εμπορικών συναλλαγών όσο και σε ζητήματα κανονιστικού δικαίου. Ο ΑΔΜΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ, η General Electric, η ΔΕΠΑ, η Chevron, η Endesa και η Statkraft αποτελούν μερικούς από τους σημαντικότερους πελάτες στους οποίους η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Όσον αφορά στη ρύθμιση των αγορών, η Κελεμένης & Συνεργάτες έχει ένα σπουδαίο ιστορικό συνεργασιών με ρυθμιστικές επιτροπές και οργανισμούς, όπως η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας, οι ρυθμιστικές αρχές της Ελλάδας (ΡΑΕ), της Π.Γ.Δ.Μ. (ERC) και τις Αιγύπτου (EgyptERA), και οι κυβερνήσεις της Ρουμανίας, της Μολδαβίας, της Π.Γ.Δ.Μ. και της Αλβανίας Το 2011 η «Κελεμένης και Συνεργάτες» επιλέχτηκε από την ελληνική κυβέρνηση για τη σύνταξη του σχεδίου νόμου (του μετέπειτα νόμου 4001/2011) για την ενσωμάτωση της 3ης Ενεργειακής Δέσμης στην Ελλάδα.

Στην πρόσφατη εμπειρία μας συμπεριλαμβάνονται:

  • Η παροχή νομικών υπηρεσιών στον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) αναφορικά με κανονιστικά ζητήματα συμμόρφωσής του με το ευρωπαϊκό Μοντέλο-Στόχο για την ενέργεια (EU Target Model).
  • Η εκπροσώπηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ ΑΕ) σε όλα τα ρυθμιστικά της ζητήματα και σε εμπορικές διαφορές με συμμετέχοντες στην αγορά αερίου.
  • Η εκπροσώπηση του Διαχειριστή του Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ), θυγατρικής της ΔΕΗ και ιδιοκτήτριας του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε όλες τις ρυθμιστικές και φορολογικές υποθέσεις της, καθώς και σε δικαστικές διαμάχες υψηλού οικονομικού αντικειμένου.
  • Παροχή νομικών συμβουλών στο ΥΠΕΚΑ κατά τη σύνταξη του νέου ενεργειακού νόμου που άλλαξε εκ βάθρων το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, το πλαίσιο λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και την προστασία των καταναλωτών σύμφωνα με την 3η Ενεργειακή Δέσμη.

Αντιπροσωπευτικοί πελάτες

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), Ανεξάρτητος Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ), Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ ΑΕ), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Endesa, Sunpower, Veolia, Statkraft, Protergia, Southern Coal, Γραμματεία Ενεργειακής Κοινότητας (Βιέννη), Osaka Gas, Συντονιστικό Γραφείο Δημοπρασιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE-CAO), Chevron/Texaco, General Electric, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Σύμφωνα με το Chambers Europe 2013:

With a strong energy focus since its inception, this firm continues to be highly regarded for its transactional and regulatory advice to both public and private entities. Recently, the team assisted the system operator of PPC with regulatory and litigation proceedings. Other clients include DEPA, Endesa and Veolia.

Σύμφωνα με το Chambers Europe 2012:

This dynamic team has strong performance and excellent market feedback. The seven-member group covers all aspects of energy law, and has a particularly strong reputation for its regulatory practice. It works with national and international investors, as well as drafting the new law transposing EU directives into Greek legislation for the Greek Ministry of Energy and Environment in 2011. Other clients include major domestic and international corporates such as the Greek Public Gas Corporation (DEPA), Endesa, Veolia and Chevron.

Sources say: “Excellent in terms of quality of the work and very solid knowledge of European legislation and how to implement it in Greece.” “A smooth collaboration, the team anticipates your needs and gives realistic deadlines.”

Yannis Kelemenis has made a strong name for himself in this field, especially on mandates relating to wind farms and solar plants. He is praised across the board, with sources commenting: “His involvement in energy is very intimate and his knowledge is excellent. He is one of the experts on energy.” Konstantina Soultati has “solid knowledge of the subject and also the skill to develop new orientation and new alternatives”, according to interviewees. Clients appreciate her “extremely helpful and well-informed” advice.

Σύμφωνα με το Legal 500 2012:

Yannis Kelemenis and Ioanna Lazaridou at Kelemenis & Co. are both well regarded for their energy work, whether it be on renewables or oil, gas and power. The firm has helped the Greek Ministry for Energy and the Environment on the drafting of EU-compliant Greek electricity and natural gas legislation. Sunpower and the DEPA are also clients.

Σύμφωνα με το Legal 500 2011:

Kelemenis & Co. is “an up-and-coming firm with an excellent reputation in energy”, with name partner Yannis Kelemenis displaying “strong depth and variety of energy expertise”. It handles corporate, regulatory and contentious matters for General Electric and has been advising Endesa Hellas on the construction of a thermal power plant.