forologiko-dikeo

Φορολογικό Δίκαιο

Η Κελεμένης & Συνεργάτες προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών επί φορολογικών ζητημάτων και είναι σε θέση να υποστηρίξει τους εντολείς της παρέχοντας:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί γενικών φορολογικών ζητημάτων κατά την εγκατάσταση θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα.
 • Καθοδήγηση κατά τη διενέργεια επενδύσεων σε ποικίλες έννομες τάξεις.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με άμεση και έμμεση φορολόγηση, καθώς και την τελωνειακή νομοθεσία αναφορικά με εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με φορολογικά οφέλη που συνδέονται με εταιρείες συμμετοχών.
 • Σχεδιασμό χρηματοδότησης έργων στην Ελλάδα.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με ζητήματα άμεσης και έμμεσης φορολόγησης που προκύπτουν σε περιπτώσεις καταβολής οφειλών, δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, τόκων, μερισμάτων με διασυνοριακό χαρακτήρα υπό το καθεστώς συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης και ευρωπαϊκών οδηγιών.
 • Υπηρεσίες συμμόρφωσης αναφορικά με υποχρεώσεις από ενδομιλικές χρεώσεις και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με εργατικά ζητήματα με διασυνοριακό χαρακτήρα.

Στην πρόσφατη εμπειρία μας συμπεριλαμβάνονται:

 • Η παροχή νομικών συμβουλών στην Cargill για την φορολογική μεταχείριση προϊόντων διαχείρισης εξωχρηματιστηριακού κινδύνου.
 • Η παροχή νομικών συμβουλών στη Chevron/Texaco σε ζητήματα συμμόρφωσης με τη φορολογική νομοθεσία και την εφαρμογή του σχεδίου παγκόσμιας αναδιοργάνωσης της εταιρείας, καθώς και η εκπροσώπηση όλων των ελληνικών θυγατρικών εταιρειών του ομίλου σε φορολογικές διαφορές.
 • Η παροχή νομικών συμβουλών στη Shelman, εισηγμένης παραγωγού προϊόντων ξυλείας, αναφορικά με ζητήματα άμεσης και έμμεσης φορολόγησης που προέκυψαν από τη διάσπαση μίας από τις επιχειρήσεις της.
 • Παροχή νομικών συμβουλών με δικαιοσυγκριτικό χαρακτήρα στο Συντονιστικό Γραφείο Δημοπρασιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE-CAO) αναφορικά με ζητήματα εγχώριας και διασυνοριακής άμεσης και έμμεσης φορολόγησης.
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών στην ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την αναδιοργάνωση των συναλλαγών της με τους παραγωγούς και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και η υποβολή προτάσεων για σχετική τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) κατά τη διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την εισαγωγή φορολόγησης στο φυσικό αέριο και σύνταξη σχετικής μελέτης αναφορικά με τη ρύθμιση του ζητήματος από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Παροχή νομικών συμβουλών στην China Development Bank, τη Warwick Capital και το Baring Private Equity Fund αναφορικά με ζητήματα άμεσης και έμμεσης φορολόγησης των επενδύσεών τους στην Ελλάδα.

Αντιπροσωπευτικοί πελάτες

Chevron/Texaco, Cargill, Shelman, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΠΑ ΑΕ, Γραμματεία Ενεργειακής Κοινότητας (Βιέννη), Συντονιστικό Γραφείο Δημοπρασιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Μαυροβούνιο), Αναπτυξιακή Τράπεζα της Κίνας, Warwick Capital Partners, Baring Private Equity Fund, Metaxa, FTI Touristik GmbH.

Σύμφωνα με το Legal 500 2013:

Kelemenis & Co. handles the full range of tax issues. It represented Texaco in the Court of Appeal for a tax refund. Other clients include Chevron, GE, Metaxa, and Cargill. Tom Kyriakopoulos is recommended.

Σύμφωνα με το Tax Directors Handbook 2013:

Kelemenis & Co. is recommended for tax litigation and advisory work. It recently advised Chevron on tax compliance as well as the retrieval of refunds that were frozen by the Ministry of Finance. Tom Kyriakopoulos is a busy figure in the team.

Σύμφωνα με το World Tax Review 2012:

The tax team at Kelemenis & Co. is led by Tom Kyriakopoulos and consists of 5 fee earners. The practice provides a wide range of tax advice including M&As, transfer pricing, indirect tax and corporate finance.
This year the group has been advising Youtravel.com, an online tourism company, on a broad range of tax issues including indirect tax and transfer pricing issues. The group also advised the group on its cross-border restructuring.
Other work this year includes advising the sportswear manufacturer Champion Europe on the tax implications of various commercial agreements and working with Chevron Hellas Petroleum and Chevron Marine Products on their cross-border restructuring.

Σύμφωνα με το Chambers Europe 2011:

Tom Kyriakopoulos of Kelemenis & Co. receives consistently warm recommendations from clients. He is praised for his in-depth understanding of corporate tax matters and his ability to provide fast and detailed responses.

Σύμφωνα με το Legal 500 2011:

Kelemenis & Co.’s tax practice draws praise for the “professional, to-the-point” advice of Tom Kyriakopoulos. The group handles litigation, such as defending a client against the imposition of additional income taxes and penalties, as well as advising on the tax implications of transactions and corporate reorganisations, such as the closure of a number of Chevron’s local operations.

Σύμφωνα με το World Tax Review 2011:

Kelemenis & Co.’s “quality and organisation is closer to what you’d expect from a well-run Western European firm than a Greek one”. It was recently called on by The Energy Community secretariat to provide advice on direct and indirect tax issues for a joint venture in Montenegro. Tom Kyriakopoulos is “quick, business-minded and practical”.

Σύμφωνα με το Legal 500 2009:

Kelemenis & Co.’s tax practice has gone from strength to strength thanks to Tom Kyriakopoulos’s “significant tax expertise”. The firm has been providing tax advice on Barclays’ venture capital investment in a Greek company, which has involved the review of direct and indirect tax issues arising out of inter-group and third-party service agreements.