Επικοινωνία

  Send Us a Message!
  Send a copy to my e-mail address
  Επωνυμία: Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
  Διακριτικός Τίτλος: Κελεμένης & Συνεργάτες
  Κεντρικά Γραφεία: Τσακάλωφ 5, Εμπορικό Κέντρο ‘Μέλαθρον’, 2ος, 3ος & 4ος όροφος, Κολωνάκι, 106 73, Αθήνα
  Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 3612800
  Αριθμός Fax: +30 210 3612820
  E-mail: enquiries@kelemenis.com