Η Κελεμένης & Συνεργάτες δημοσιεύει τον πρώτο τόμο από τη Σειρά Δικαίου των Επιχειρήσεων της εταιρείας (Kelemenis & Co. Series in Business Law) υπό την αιγίδα του εκδοτικού οίκου Νομική Βιβλιοθήκη

Ο εκδοτικός οίκος Νομική Βιβλιοθήκη και η δικηγορική εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες θα δημοσιεύσουν τον πρώτο τόμο από τη Σειρά Δικαίου των Επιχειρήσεων (Kelemenis & Co. Series in Business Law) στις αρχές Οκτωβρίου. Η σειρά φιλοδοξεί να παρέχει χρηστικά εγχειρίδια και μονογραφίες σε επιχειρήσεις, νομικούς και οικονομικούς συμβούλους. Πρόκειται για πρωτοβουλία που εξελίχθηκε σε συνέχεια των πολυάριθμων δημοσιεύσεων της εταιρείας, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, τα τελευταία χρόνια και έχει στόχο να επικοινωνήσει σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό την εμπειρία της εταιρείας στο δίκαιο των επιχειρήσεων. Βασικό κίνητρο για τη δημοσίευση της νέας, και καινοτόμου για τα ελληνικά δεδομένα, νομικής σειράς αποτέλεσε η ανάγκη για νομικές δημοσιεύσεις στους βασικούς τομείς του εμπορικού δικαίου που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από νομικούς όσο και από την επιχειρηματική κοινότητα. Οι τόμοι της σειράς θα συντάσσονται από τους δικηγόρους της Κελεμένης & Συνεργάτες. Στόχος της εταιρείας αποτελεί η έκδοση δύο με τριών τόμων ετησίως στους τομείς κύριας δραστηριοποίησής της. Προς το σκοπό αυτό, έχει ήδη δρομολογηθεί η έκδοση τριών επιπλέον τόμων, στους τομείς του φορολογικού δικαίου, του εργατικού δικαίου και του δικαίου της ενέργειας. Η γλώσσα (ελληνική ή αγγλική) στην οποία θα συντάσσεται κάθε τόμος εξαρτάται από το βιβλιογραφικό κενό που φιλοδοξεί να καλύψει η κάθε έκδοση και από το αναγνωστικό κοινό. Ο πρώτος τόμος, “Greek Business Law: A Handbook for Businesses and Legal Practitioners”, ο οποίος θα διατίθεται από τις αρχές Οκτωβρίου, είναι δεικτικός της προσέγγισης της σειράς. Το βιβλίο, το οποίο έχει συγγραφεί από το διευθύνοντα εταίρο, Γιάννη Κελεμένη, υιοθετεί έναν ευρύ ορισμό του δικαίου των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταπιαστεί και με τομείς που, αν και δεν εμπίπτουν τυπικά στο εμπορικό δίκαιο, έχουν ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία των επιχειρήσεων (π.χ. εργατικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, προστασία προσωπικών δεδομένων, δικαστική επίλυση εμπορικών διαφορών). Το βιβλίο έχει γραφτεί στην αγγλική γλώσσα με σκοπό να προσελκύσει αναγνώστες πέρα από την ελληνική επιχειρηματική και νομική κοινότητα και να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων, τόσο των ημεδαπών όσο και των αλλοδαπών, και των ξένων νομικών και οικονομικών συμβούλων στο ελληνικό επιχειρησιακό δίκαιο.