Το Πανεπιστήμιο της Konstanz αναθέτει στην Κελεμένης & Συνεργάτες τη συγκέντρωση της ελληνικής νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης για λογαριασμό του ευρωπαϊκού έργου CONSENSUS

Το Πανεπιστήμιο της Konstanz ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες τη λεπτομερή συγκέντρωση της ελληνικής νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο του έργου CONSENSUS. Το CONSENSUS είναι ένα ευρείας κλίμακας έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από έξι ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (i.e. το Πανεπιστήμιο της Konstanz, το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το Πανεπιστήμιο East Anglia, το Πανεπιστήμιο του Aarhus, το ινστιτούτο Barcelona d’ Estudis Internacionals, και το European University Institute). Το έργο αποσκοπεί στην κατανόηση και βελτίωση των διαδικασιών της αειφόρου ανάπτυξης (πρβλ. http://www.fp7-consensus.eu).