Σύσταση θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία και εξαγορά τοπικής επιχείρησης για λογαριασμό της Champion Europe SpA

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2009, η Κελεμένης & Συνεργάτες ενήργησε για λογαριασμό της Champion Europe SpA, της διεθνούς εταιρείας αθλητικής ένδυσης, για τη λύση της σύμβασης αποκλειστικής διανομής που είχε συνάψει στη Βουλγαρία, τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας και την εξαγορά, κατόπιν νομικού ελέγχου, τοπικής επιχείρησης πώλησης αθλητικών ειδών. Οι ενέργειες σηματοδοτούν τη δραστηριοποίηση της Champion στη Βουλγαρία με δική της οργάνωση αντί τρίτων διανομέων. Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την Champion στην Ελλάδα και σε ορισμένες εκ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης από το 2004.