Σύσταση ελληνικής θυγατρικής για την ισπανική κατασκευαστική SICE

Μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2009, η Κελεμένης & Συνεργάτες ενήργησε για τη σύσταση της ελληνικής θυγατρικής της ισπανικής εταιρείας SICE. H SICE ανήκει στον όμιλο ACS, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους στον κόσμο με κύκλο εργασιών που έφθασε το 2008 τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέραν των ενεργειών σύστασης, οι παρασχεθείσες υπηρεσίες περιλάμβαναν φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμβουλές σε θέματα εταιρικού δικαίου κι εταιρικής διακυβέρνησης.