Σύνταξη υποδείγματος σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος για την Blue Aegean Energy

Η Blue Aegean Energy ανέθεσε τον Ιανουάριο του 2009 στην Κελεμένης & Συνεργάτες τη σύνταξη της τυποποιημένης σύμβασης που θα χρησιμοποιεί για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές μέσης και χαμηλής τάσης. Η σύνταξη του υποδείγματος της σύμβασης ολοκληρώθηκε το μήνα Απρίλιο. Η Blue Aegean Energy είναι ένας από τους βασικούς, και ο μοναδικός αμιγώς ελληνικών συμφερόντων, εναλλακτικούς προς τη ΔΕΗ προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώθηκε για όλους τους καταναλωτές από την 01.07.2007, ωστόσο η ΔΕΗ παραμένει ο μοναδικός πάροχος σχεδόν για το σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών. Το τελευταίο διάστημα η Blue Aegean Energy ενεργεί ήδη ως εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος για μεγάλους κυρίως καταναλωτές.