Συνεργασία της Κελεμένης & Συνεργάτες με την εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Statkraft

Στις αρχές Ιουνίου η Κελεμένης & Συνεργάτες υπέγραψε σύμβαση μόνιμης συνεργασίας με την Statkraft, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η συνεργασία για την παροχή νομικών υπηρεσιών θα περιλαμβάνει τόσο ρυθμιστικά όσο και εμπορικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη δραστηριοποίηση της Statkraft στην Ελλάδα.