Συμμετοχή του κ. Κελεμένη στο Διεθνές Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου του Κέντρου Διεθνών Νομικών Σπουδών

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο κ. Γ. Κελεμένης συμμετείχε ως συντονιστής – σύνεδρος στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου που διοργάνωσε το Κέντρο Διεθνών Νομικών Σπουδών (Centre for International Legal Studies) στην Αίγυπτο. Ο κ. Κελεμένης συντόνισε την ενότητα που αφορούσε στο Κοινοτικό Δίκαιο, μία εκ των οκτώ ενοτήτων που εμπεριείχε το Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν νομικοί από 21 χώρες. Το Κέντρο Διεθνών Νομικών Σπουδών έχει την έδρα του στην πόλη Σάλτζμπουργκ της Αυστρίας και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον γνωστών νομικών ινστιτούτων στο πεδίο του διεθνούς εμπορικού δικαίου.