Συμμετοχή του Γ. Κελεμένη ως κεντρικού ομιλητή στο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΙΕΝΕ για την ελληνική αγορά ενέργειας

Ο διευθύνων εταίρος Γιάννης Κελεμένης συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στη συνεδρία για τον ηλεκτρισμό στο πανελλήνιο συνέδριο ενέργειας που διοργανώνει κάθε χρόνο το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ). Η παρουσίασή του, με την οποία άνοιξε η συνεδρία για τις εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού, αφορούσε στην ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της πρόσφατης κοινοτικής νομοθεσίας για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο (3η Ενεργειακή Νομοθετική Δέσμη). Ο κ. Κελεμένης εστίασε στις απαιτήσεις των Κοινοτικών Οδηγιών και Κανονισμών της 3ης Ενεργειακής Δέσμης, στα διλήμματα που θέτει το υφιστάμενο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και τις προτεινόμενες λύσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς το κοινοτικό δίκαιο, δέσμευση που η Ελλάδα έχει αναλάβει έναντι της ΕΕ και του ΔΝΤ.