Συμφωνία για τη συμμετοχή στη Blue Aegean Energy της Aegean Oil

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενήργησε, για λογαριασμό της Blue Aegean Energy, στην εξαγορά του 50% της εταιρείας από εταιρεία συμφερόντων της Aegean Oil. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχε στη σύνταξη των σχετικών συμβάσεων και την υλοποίηση της συμφωνίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η εταιρική αναδιάρθρωση όσο και οι διαδικασίες ενώπιον των εποπτικών αρχών. Η Blue Aegean Energy, η οποία θα μετονομαστεί σε Aegean Power, δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας τα τελευταία δύο χρόνια. Ήδη συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες αμιγώς ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με ένα πολύ σημαντικό πελατολόγιο.