Σημαντική δικαστική νίκη της Κελεμένης & Συνεργάτες στην υπόθεση της παύσης λειτουργίας του Πανεπιστημίου La Verne στην Ελλάδα

Με την υπ’ αριθμ. 7262/2008 απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δέχθηκε την αγωγή του Σωματείου “Κολλέγιο Λα Βερν”, του ελληνικού φορέα χορήγησης του προγράμματος και των πτυχίων του αμερικανικού πανεπιστημίου University of La Verne, κατά του τελευταίου. Το Σωματείο, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την Κελεμένης & Συνεργάτες, ζήτησε να αρθεί η νομική αυτοτέλειά του και να αναγνωρισθεί από το δικαστήριο ότι δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένα παρένθετο πρόσωπο που διοικείτο αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο University of La Verne και χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά από αυτό προκειμένου το Πανεπιστήμιο να αποφύγει την ευθύνη καταβολής των οικονομικών υποχρεώσεων του παραρτήματός του στην Ελλάδα. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι όχι μόνον συντρέχει περίπτωση άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου του παρένθετου σωματείου, το οποίο τυπικά διοικείτο από εργαζομένους (π.χ. γραμματέα και επιστάτη του τοπικού παραρτήματος) που διόριζε, συχνά εν αγνοία τους, το Πανεπιστήμιο University of La Verne, αλλά και ότι οι συμβάσεις franchising που καταρτίσθηκαν μεταξύ του Πανεπιστημίου University of La Verne και του τοπικού Σωματείου του ήταν απολύτως εικονικές και στόχευαν να κατασκευάσουν την υποτιθέμενη ανεξαρτησία των δύο φορέων, προκειμένου το Πανεπιστήμιο University of La Verne να μην βαρύνεται με τις οικονομικές υποχρεώσεις του παραρτήματός του. Έτσι, με την ανωτέρω απόφαση αποσαφηνίστηκε δικαστικά μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια η σχέση μεταξύ των δύο νομικών προσώπων και αποκρούσθηκε ο ισχυρισμός του Πανεπιστημίου University of La Verne ότι δεν είχε καμία σχέση με το Παράρτημα των Αθηνών και ότι αυτό ήταν απλά ένας πελάτης του. Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τη συνέχιση του δικαστικού αγώνα με τον οποίο ζητείται να υποχρεωθεί το Πανεπιστήμιο University of La Verne να καταβάλει πέραν των €7.000.000 για την αποπληρωμή των οφειλών που δεν εξόφλησε το παρένθετο σωματείο του όταν διεκόπη ξαφνικά η λειτουργία του προγράμματος του La Verne στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 2004. Σημειώνεται ότι με το υπ΄ αριθ 3116/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, και πάλι με τη νομική συμπαράσταση της Κελεμένης & Συνεργάτες, για κακουργηματική απάτη κατά όλων των εκπροσώπων του Πανεπιστημίου University of La Verne στην Καλιφόρνια και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η κύρια ανάκριση.