Προεπιλογή της κοινοπραξίας στην οποία ανήκει η Κελεμένης & Συνεργάτες για συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η κοινοπραξία στην οποία μετέχει η Κελεμένης & Συνεργάτες και περιλαμβάνει ακόμη τις ιταλικές εταιρείες CESI SpA και D’ Appolonia SpA και το κροατικό ενεργειακό ινστιτούτο Hrvoje Pozar επιλέχθηκε μεταξύ των 6 κοινοπραξιών που θα συμμετέχουν στον ανοιχτό διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή της Συνθήκης της Ενεργειακής Κοινότητας στο Μαυροβούνιο. Στο στάδιο της υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό μετείχαν αρχικά 17 κοινοπραξίες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €1.500.000.