Παροχή υπηρεσιών εταιρικού δικαίου στη Logitech

Σε συνεργασία με τη CITCO, τη διεθνή εταιρεία παροχής επιχειρηματικών – οικονομικών υπηρεσιών με παρουσία σε 37 χώρες, η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε από την 1.1.2010 τη νομική υποστήριξη σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης της ελληνικής θυγατρικής της Logitech. Η Logitech συγκαταλέγεται στις γνωστότερες εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία με αφετηρία την κατασκευή εξαρτημάτων υπολογιστών έχει πλέον επεκταθεί σε πλείστες εφαρμογές ηλεκτρονικού και ψηφιακού περιεχομένου. Η Logitech απασχολεί διεθνώς άνω των 7.000 εργαζομένων και διατηρεί δίκτυο διανομής σε περισσότερες από 100 χώρες.