Παροχή νομικών υπηρεσιών στη Western Union

Το Μάρτιο του 2009 η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε τη νομική υποστήριξη των δύο ελληνικών θυγατρικών της Western Union, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων στον κόσμο. Η υποστήριξη συνίσταται σε ζητήματα εταιρικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης των δύο ελληνικών εταιρειών.