Παροχή νομικών συμβουλών στο αγγλικό Πανεπιστήμιο Teeside

Τον Απρίλιο του 2009, η Κελεμένης & Συνεργάτες κλήθηκε να παράσχει νομικές συμβουλές στο αγγλικό Πανεπιστήμιο του Teeside για το νέο νόμο που διέπει τα ιδιωτικά κολλέγια στην Ελλάδα (νόμος 3696/2008), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2008. Τα ερωτήματα που τέθηκαν στην Κελεμένης & Συνεργάτες αφορούσαν κυρίως τη συνεργασία του αγγλικού πανεπιστημίου με τοπικό εκπαιδευτικό φορέα υπό τα δεδομένα του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Το Μάιο του 2008, πάλι για το Πανεπιστήμιο του Teeside η Κελεμένης & Συνεργάτες είχε διενεργήσει νομικό έλεγχο για το ρυθμιστικό κι εταιρικό καθεστώς υπό το οποίο το ακαδημαϊκό του πρόγραμμα χορηγείτο στην Ελλάδα.