Η Παγκόσμια Τράπεζα αναθέτει στην Κελεμένης & Συνεργάτες την επισκόπηση της ενεργειακής νομοθεσίας της Μολδαβίας

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες το έργο επισκόπησης της νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου του ενεργειακού τομέα της Μολδαβίας. Το έργο, το οποίο απευθύνεται στην Κυβέρνηση ης Μολδαβίας και το Υπουργείο Βιομηχανίας και Υποδομών, έχει στόχο να καταγράψει τα σημεία νομοθετικής εναρμόνισης της ενεργειακής αγοράς της Μολδαβίας με την ενιαία εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ και της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η Κελεμένης & Συνεργάτες θα εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης (Action Plan) για τη νομοθετική και ρυθμιστική σύγκλιση του ενεργειακού τομέα της Μολδαβίας με την ΕΕ. Κατά την εκπόνηση του έργου αυτού, η Κελεμένης & Συνεργάτες θα χρησιμοποιήσει την προηγούμενη εμπειρία της στη Μολδαβία, όπου στα τέλη του 2006 πραγματοποίησε έργο με συναφές αντικείμενο.