Ομιλία των κ.κ. Κελεμένη και Κυριακόπουλου στο Διεθνές Συνέδριο της γερμανικής δικηγορικής εταιρείας Beiten Burkhardt

Την 01.10.2009 οι εταίροι κ.κ. Κελεμένης και Κυριακόπουλος παρουσίασαν στο Διεθνές Συνέδριο Ενέργειας που διοργάνωσε η γερμανική δικηγορική εταιρεία Beiten Burkhardt το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Η παρουσίασή τους αφορούσε τόσο σε αδειοδοτικά ζητήματα όσο και σε θέματα εταιρικής και φορολογικής διάρθρωσης, εξαγορών κι επενδύσεων στην ελληνική φωτοβολταϊκή αγορά. Στο συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν εκπρόσωποι 150 εταιρειών από την αγορά ενέργειας και την χρηματοοικονομική αγορά, συμμετείχαν σημαντικά δικηγορικά γραφεία, όπως η Garrigues από την Ισπανία, η Gide Loyrette από τη Γαλλία, η Wolf Theiss από την Αυστρία και, φυσικά, η γερμανική δικηγορική εταιρεία Beiten Burkhardt.