Ομιλία κ. Κελεμένη στο πλαίσιο του 4ου Διαλόγου για την Eνέργεια στη Nοτιοανατολική Ευρώπη

Ο διευθύνων εταίρος, κ. Γιάννης Κελεμένης, ήταν εκ των ομιλητών στο Συνέδριο “4ος Διάλογος για την Ενέργεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη”, που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το Ινστιτούτο Ενέργειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΙΕΝΕ). Η παρουσίαση του κ. Κελεμένη αποτέλεσε τμήμα της συνεδρίας με θέμα «Ενσωμάτωση και Ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και εστίασε στον τρόπο ανάπτυξης της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και τις δυσκολίες που αυτή αντιμετωπίζει τόσο από άποψη νομοθεσίας όσο και ανταγωνισμού, τονίζοντας την αναγκαιότητα λήψης συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την εμπέδωση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.