Ο κ. Κελεμένης προσκεκλημένος ομιλητής στο ALBA Graduate School

Ο Διευθύνων Εταίρος Γιάννης Κελεμένης έδωσε ομιλία ως προσκεκλημένος ομιλητής την Παρασκευή, 25.11.2016, στο μεταπτυχιακό σεμινάριο  του ALBA που διευθύνει ο Καθηγητής Παύλος Εμμανουηλίδης με θέμα τη Στρατηγική Διοίκηση. Θέμα της ομιλίας ήταν η ελληνική αγορά παροχής νομικών υπηρεσιών και  οι κύριοι παράγοντες ανάπτυξης ελληνικών δικηγορικών εταιριών. Το ALBA είναι η μεταπτυχιακή σχολή διοίκησης επιχειρήσεων του Αμερικάνικου Κολεγίου Ελλάδας.