Ο Γ. Κελεμένης θα συγγράψει το κεφάλαιο για την Ελλάδα σε έκδοση του εκδοτικού οίκου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Ο Γιάννης Κελεμένης, διευθύνων εταίρος της Κελεμένης & Συνεργάτες, θα συγγράψει το κεφάλαιο για την Ελλάδα στον τόμο Digest of Commercial Laws of the World, μία εκ των κορυφαίων διεθνώς εκδόσεων στο χώρο του εμπορικού δικαίου. Το Digest of Commercial Laws of the World, το οποίο εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Oxford University Press) στη νομική σειρά Oceana, καταγράφει, ερμηνεύει και συγκρίνει τους βασικούς κλάδους του εμπορικού δικαίου σε περισσότερες από 50 δικαιοδοσίες.