Ο Γ. Κελεμένης ενεργεί ως σύμβουλος στη διαδικασία ένταξης της Μολδαβίας στην Ενεργειακή Κοινότητα

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου “Support to PCA and WTO Implementation and to EU/Moldova European Neighbourhood Action Plan”, το οποίο υλοποιεί η εταιρία European Profiles, ο εταίρος Γ. Κελεμένης ανέλαβε καθήκοντα νομικού συμβούλου σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της χώρας στην Ενεργειακή Κοινότητα. Κύριο αντικείμενο του έργου του κ. Κελεμένη, το οποίο θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα Απριλίου, είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου μεσοπρόθεσμης δράσης προκειμένου η Μολδαβία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα και να επιτύχει την ένταξή της σε αυτήν ως πλήρες μέλος. Σημειώνεται ότι ο κ. Κελεμένης είχε πρόσφατα διατελέσει νομικός σύμβουλος σε άλλο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο σχετικά με τη χορήγηση τεχνικής βοήθειας στη Μολδαβία για την καλύτερη διασύνδεση της χώρας με τα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των γειτονικών χωρών.