Ο Γ. Κελεμένης διορίζεται εκκαθαριστής επενδυτικής εταιρίας με χαρτοφυλάκιο ύψους €7,5 εκατομμυρίων

Ο Γιάννης Κελεμένης εκλέχθηκε σήμερα εκκαθαριστής της ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΕΕΧ. Η εταιρία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υπολογίζεται ότι η καθαρή θέση της πλησιάζει τα €7.500.000. Οι μέτοχοί της ανέρχονται στους 150, η δε εκκαθάριση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2006. Η ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της εταιρίας από το Σεπτέμβριο του 2004, ενώ ο κ. Κελεμένης διατέλεσε μέλος του ΔΣ της εταιρίας από το Μάιο του 2004 μέχρι και την εκλογή του στη θέση του εκκαθαριστή.