Ο εταίρος Θανάσης Κυριακόπουλος συντάσσει το κεφάλαιο για τη δικαστηριακή επίλυση των φορολογικών διαφορών στην Ελλάδα σε διεθνή συλλογικό τόμο του εκδοτικού οίκου Thomson Reuters

Ο εταίρος Θανάσης Κυριακόπουλος συνέταξε το κεφάλαιο για τη δικαστηριακή επίλυση των φορολογικών διαφορών (tax litigation) στην Ελλάδα σε διεθνή συλλογικό τόμο του εκδοτικού οίκου Thomson Reuters. Ο τόμος καλύπτει το δίκαιο σχεδόν 30 χωρών και αποτελεί μέρος της νομικής βάσης δεδομένων WestLaw, ενώ θα διανεμηθεί παράλληλα από την Thomson Reuters APP – Global Business Law. Το κεφάλαιο κάθε χώρας παρέχει στον αναγνώστη τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές αντιδικίες στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια της εν λόγω χώρας.