Ο Διευθύνων Εταίρος Γ. Κελεμένης θα ενεργήσει ως νομικός σύμβουλος της κοινοπραξίας που θα υποστηρίξει συμβουλευτικά το Χρηματιστήριο Αθηνών στη δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Ο Διευθύνων Εταίρος Γιάννης Κελεμένης θα ενεργήσει ως κύριος νομικός σύμβουλος της κοινοπραξίας με επικεφαλής την KANTOR Management Consultants, η οποία επιλέχθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών για να υποστηρίξει τη δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας βάσει του κανονισμού της ΕΕ 714/2009 (και του ελληνικού νόμου 4425/2016). Ο κ. Κελεμένης θα ασχοληθεί κυρίως με τα ακόλουθα:
– Καταγραφή συγκρούσεων, ασυμβατοτήτων και βελτιώσεων του τρέχοντος νομικού πλαισίου (Νόμοι 4425/2016 και 4001/2011)
– Συγκεκριμένες νομοθετικές τροποποιήσεις για να καταστεί δυνατή η λειτουργία προθεσμιακής αγοράς, εφόσον επιλεγεί
– Διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος πιθανών τροποποιήσεων