Η Κελεμένης & Συνεργάτης γνωμοδοτεί επί προσβολής διακριτικών γνωρισμάτων της ποτοποιίας Metaxa

Η ποτοποιία Metaxa ζήτησε από την Κελεμένης & Συνεργάτες να γνωμοδοτήσει επί της προσβολής διακριτικών γνωρισμάτων της, συμπεριλαμβανομένων σημάτων της εταιρείας και του διασχηματισμού της ετικέτας των φιαλών της, από δύο ανταγωνιστές της. Η Κελεμένης & Συνεργάτες κλήθηκε να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο η προσβολή αυτή προκαλεί σύγχυση στο μέσο καταναλωτή ως προς την προέλευση των ανταγωνιστικών αλκοολούχων ποτών και τη σχέση τους με την τα προϊόντα Metaxa. Παράλληλα ζητήθηκε να αξιολογηθεί η πιθανότητα ευδοκίμησης των αξιώσεων της Metaxa και να προταθεί ο πλέον δόκιμος τρόπος δικαστικής υποστήριξης των αξιώσεων αυτών. Το Metaxa είναι το γνωστότερο ελληνικό ποτό παγκοσμίως και βρίσκεται μεταξύ των τριάντα αλκοολούχων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο.