Η Κελεμένης & Συνεργάτες συγγράφει το κεφάλαιο για την Ελλάδα σε διεθνή συλλογικό τόμο

Οι Γιάννης Κελεμένης και Πέρση Μπούνα ολοκλήρωσαν την εκ νέου συγγραφή του ελληνικού κεφαλαίου για το συλλογικό τόμο “Ενεργειακό Δίκαιο και Ρυθμιστικό Πλαίσιο στην Ε.Ε.” (Energy Law and Regulation in the EU) του κορυφαίου εκδοτικού οίκου Sweet & Maxwell. Το κεφάλαιο για την Ελλάδα αναθεωρήθηκε ριζικά προκειμένου να ενσωματώσει τις πολλές και σημαντικές αλλαγές στην ελληνική ενεργειακή νομοθεσία μετά την ψήφιση των νόμων 3423/2005 (για τα βιοκαύσιμα), 3426/2005 (για τον ηλεκτρισμό), 3428/2005 (για το φυσικό αέριο) και 3468/2006 (για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Το νέο κεφάλαιο θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2007 με την υπ΄ αριθμόν 17 έκδοση του συλλογικού τόμου.