Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την Solutia

Η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε την εντολή να παράσχει νομικές συμβουλές στη Solutia sa/nv σε ζητήματα εργατικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων διάθεσης/δανεισμού προσωπικού και εργοδοτικών υποχρεώσεων λόγω συγχώνευσης. Η Solutia sa/nv, παλαιότερα θυγατρική της Monsanto, είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες κατασκευής εξειδικευμένων χημικών υλικών και εξαρτημάτων με περισσότερους από 5.500 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών που το 2007 έφθασε κοντά στα 4 δισ. δολάρια. Στην Ελλάδα η Solutia διατηρεί υποκατάστημα με την επωνυμία Solutia Europe.