Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει τη Royal Canin στη λύση σύμβασης αποκλειστικής διανομής

Η γαλλική εταιρία Royal Canin, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως στην παραγωγή και διανομή τροφίμων με ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ζήτησε από την Κελεμένης & Συνεργάτες να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη λύση της σύμβασης διανομής των προϊόντων της με ελληνική εταιρία. Η γνωμοδότηση εξέτασε, μεταξύ άλλων, το εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης και τη δωσιδικία καθώς και το πεδίο εφαρμογής, με βάση τις πρόσφατες κατευθύνσεις της ελληνικής νομολογίας, της οδηγίας 86/653/ΕΟΚ για τους εμπορικούς αντιπροσώπους.