Η Κελεμένης & Συνεργάτες στην ίδρυση Προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί στην ίδρυση του Προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Programme) στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, ενός εκ των παλαιότερων και γνωστότερων ιδιωτικών σχολίων στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Toν Οκτώβριο του 2005 τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, σε συνεργασία με έμπειρο στέλεχος στη διδασκαλία του Διεθνούς Απολυτηρίου, ξεκίνησαν τη διαδικασία ίδρυσης του σχετικού προγράμματος σύμφωνα με τους κανόνες του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Organisation). Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε ρυθμιστικά/κανονιστικά ζητήματα όσο και στο φορέα λειτουργίας του Προγράμματος. Χειριστές δικηγόροι εκ μέρους της Κελεμένης & Συνεργάτες είναι οι κκ. Γ. Κελεμένης και Α. Μπάγιας.