Η Κελεμένης & Συνεργάτες σε Kοινοπραξία για την Οργάνωση και Διοίκηση της ΡΑΕ

Η εταιρία συμμετέχει στην κοινοπραξία με επικεφαλής την εταιρία συμβούλων ΛΔΚ, η οποία επελέγη από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ως ανάδοχος για το έργο «Σύμβουλος Οργάνωσης και Διοίκησης της ΡΑΕ». Το έργο θα καταγράψει τις αρμοδιότητες και τη στρατηγική της ΡΑΕ, θα αναλύσει τις υφιστάμενες οργανωτικές και λειτουργικές δομές της, θα καταγράψει τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, θα προβεί σε σχέδιο αναδιοργάνωσης της ΡΑΕ, και θα συντάξει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα προς αντικατάσταση του υπάρχοντος Π.Δ. 139/2001. Πέραν της ΛΔΚ, στην επιλεγείσα κοινοπραξία συμμετέχουν και οι συμβουλευτικές εταιρίες PLANET και NERA. Υπεύθυνος παροχής των υπηρεσιών από μέρους της εταιρίας μας θα είναι ο διευθύνων εταίρος κ. Γ. Κελεμένης.