Η Κελεμένης & Συνεργάτες σε έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Μολδαβία

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε σήμερα το ρόλο του νομικού συμβούλου στο πλαίσιο έργου τεχνικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κυβέρνηση της Μολδαβίας. Το έργο αφορά στην τεχνική διασύνδεση και τη θεσμική εναρμόνιση της ενεργειακής αγοράς της Μολδαβίας με τις γειτονικές χώρες και κυρίως με την ενιαία ενεργειακή αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το έργο, το πρώτο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μολδαβία στον τομέα της ενέργειας, έχει διάρκεια πέντε μηνών και πέραν της καταγραφής των δεδομένων σε τεχνικό, θεσμικό, νομοθετικό και οργανωτικό επίπεδο θα υποδείξει τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλάβει η ΕΕ στο εγγύς μέλλον για την αντιμετώπιση των ενεργειακών προβλημάτων της χώρας και τη σύγκλιση της Μολδαβίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.