Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέχει συμβουλές στην Hellas Capital Leasing (πρώην Εμπορική Leasing) σχετικά με τις ρυθμιστικές και συμβατικές πτυχές των εμπορικών μισθώσεων

Η εταιρεία ανέλαβε την παροχή συμβουλών στην Hellas Capital Leasing (πρώην Εμπορική Leasing) σχετικά με τις ρυθμιστικές και συμβατικές πτυχές των εμπορικών μισθώσεων, ειδικά εκείνων που περιλαμβάνουν τον ξενοδοχειακό κλάδο. Η HC Leasing, πρώην θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας, εξαγοράστηκε από την Sankaty, το επενδυτικό σκέλος της Bain Capital, το 2014.