Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέχει περαιτέρω νομοπαρασκευαστικές υπηρεσίες στην πΓΔΜ

Μετά τη συμμετοχή του διευθύνοντος εταίρου Γιάννη Κελεμένη στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο για την εναρμόνιση της εμπορικής νομοθεσίας της πΓΔΜ, οι συνεργάτες της Εταιρίας Θανάσης Κυριακόπουλος και Πολύκαρπος Αδαμίδης επιλέχθηκαν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιμέρους ζητήματα της νομοθετικής εναρμόνισης της χώρας στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συγκεκριμένα ο Θανάσης Κυριακόπουλος έχει επικεντρωθεί στο δίκαιο του ανταγωνισμού, ενώ ο Πολύκαρπος Αδαμίδης θα ασχοληθεί με την επεξεργασία δευτερογενούς δικαίου για τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων των δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και τις συμπράξεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Η επεξεργασία δευτερογενούς δικαίου για τις ΔΕΚΟ της πΓΔΜ αποτελεί συνέχεια σχετικής ενασχόλησης του Γιάννη Κελεμένη, ο οποίος στις αρχές του έτους επεξεργάστηκε και τροποποίησε τον πρωτογενή νόμο της πΓΔΜ για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας.