Η Κελεμένης & Συνεργάτες ολοκληρώνει για τη Champion Europe SpA τη σύσταση ελληνικού υποκαταστήματος

Η ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ολοκλήρωσε σήμερα τη μεταβίβαση σχεδόν του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας Champion Products Hellas σε ελληνικό υποκατάστημα της μητρικής εταιρίας Champion Europe SpA. Η ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ υλοποίησε το σύνολο της εταιρικής αναδιάρθρωσης της Champion στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης του ελληνικού υποκαταστήματός της. Η αναδιάρθρωση αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού επέκτασης των δικτύων διανομής της Champion, μίας εκ των μεγαλύτερων κατασκευαστών αθλητικών ειδών στον κόσμο. Η κ. Αθανασία Παπαντωνίου ήταν η δικηγόρος από την ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ που χειρίστηκε την εταιρική αυτή αναδιάρθρωση.