Η Κελεμένης & Συνεργάτες μετεγκαθίσταται σε νέα γραφεία στην οδό Τσακάλωφ 5

Η ταχεία ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Κελεμένης & Συνεργάτες είχε ως αποτέλεσμα τα σημερινά γραφεία της εταιρίας στην πλατεία Κολωνακίου να μην επαρκούν πλέον για τη στέγαση του αυξανόμενου αριθμού των συνεργατών δικηγόρων και του διοικητικού προσωπικού. Για το λόγο αυτό, η εταιρία προέβη στην αγορά μεγαλύτερων γραφείων στην οδό Τσακάλωφ, δύο μόλις οικοδομικά τετράγωνα από τη σημερινή τοποθεσία των γραφείων της. Τα καινούρια γραφεία είναι μεγαλύτερα, εκτείνονται σε δύο ορόφους και έχουν εξαιρετικές προδιαγραφές διοικητικών, ηλεκτρονικών, αποθηκευτικών και εν γένει κτιριακών υποδομών. Η διαδικασία της μετεγκατάστασης θα εκκινήσει περί τα τέλη Δεκεμβρίου και θα γίνει σταδιακά προκειμένου να αποφευχθεί οιαδήποτε διακοπή των εργασιών της εταιρίας. Η μετεγκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2008. Τα νέα γραφεία βρίσκονται στον 3ο και 4ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Τσακάλωφ 5.