Η Κελεμένης & Συνεργάτες εισάγει νέα νομοθεσία για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην πΓΔΜ

Σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρία PLANET, η ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ξεκίνησε σήμερα την εναρμόνιση του δικαίου των Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας της πΓΔΜ με το κοινοτικό κεκτημένο. Το νομοπαρασκευαστικό αυτό έργο, επικεφαλής του οποίου είναι ο Γιάννης Κελεμένης, αποτελεί μέρος του έργου με τίτλο «Εναρμόνιση Εμπορικής Νομοθεσίας (Φάση Β)», το οποίο κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού ανέλαβε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανασυγκρότησης (European Agency for Reconstruction) η κοινοπραξία της PLANET. Στο πρόσφατο παρελθόν, ο κ. Κελεμένης είχε διατελέσει ξανά νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης της πΓΔΜ, όταν την περίοδο 2003-2004 επιλέχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανασυγκρότησης ως επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος για τη δημιουργία παράγωγου δικαίου για τον ενεργειακό τομέα.