Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί σε συμφωνία επενδυτικής συμμετοχής σε ενεργειακή εταιρία

Η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε την εντολή από μία ταχέως αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρία από το χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να ενεργήσει ως νομικός σύμβουλος στο πλαίσιο συμφωνίας κεφαλαίου επενδυτικής συμμετοχής με τηλεπικοινωνιακή εταιρία και αμοιβαίο κεφαλαίο που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η ενεργειακή εταιρία είναι γνωστή για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών και μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων. Είναι επίσης γνωστή ως τοπικός εταίρος μεγάλης ευρωπαϊκής ενεργειακής εταιρίας. Η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη κινητικότητα που παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων μερών θα ανακοινωθούν με την υπογραφή της συμφωνίας.