Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί σε συγχώνευση εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Η ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έλαβε σήμερα την εντολή από εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις δημοσιότητας και στη σύνταξη όλων των αναγκαίων συμβατικών κειμένων με σκοπό την απορρόφησή της από εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου που έχει ήδη εισαχθεί στο ΧΑΑ. Η συγχώνευση προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2005 και αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο που θα φθάνει τα €16.000.000.