Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί ως νομική σύμβουλος για την αναδιάρθρωση της ΑΕΠΙ, της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τον παλαιότερο και μεγαλύτερο οργανισμό του είδους του στη χώρα

Η εταιρεία έλαβε εντολή νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα από την ΑΕΠΙ, τον παλαιότερο και μεγαλύτερο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης μουσικών έργων στην Ελλάδα, για να ενεργήσει ως νομικός σύμβουλος σχετικά στο πλαίσιο της εταιρικής και οικονομικής της αναδιάρθρωση μετά τον πρόσφατο λογιστικό έλεγχο της εταιρείας και τον οικονομικό απολογισμό της E&Y. Ο εν λόγω απολογισμός ήρθε σε συνέχεια της εντολής ελέγχου που δόθηκε από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), την εποπτεύουσα αρχή της ΑΕΠΙ, και οδήγησε στην ευρύτατη κάλυψη του θέματος από τα ΜΜΕ.