Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την Osaka Gas

Η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε εντολή από την Osaka Gas, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής φυσικού αερίου της Ιαπωνίας, να ενεργήσει ως η πληρεξούσια δικηγορική εταιρεία της Osaka Gas στην Ελλάδα για τις επικείμενες επενδύσεις της στην ελληνική ενεργειακή αγορά. Τα επενδυτικά ενδιαφέροντα της ιαπωνικής εταιρείας εστιάζονται σε συμμετοχές σε έργα ΑΠΕ.