Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την GE Wind Energy σχετικά με φορολογικές και ρυθμιστικές πτυχές ελληνικών έργων

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την πρώτη φάση νομικής υποστήριξης στην GE Wind Energy παρέχοντας συμβουλές σχετικά με φορολογικές, εργατικές και ρυθμιστικές πτυχές της εκτέλεσης πρόσφατων συμβολαιοποιημένων έργων στην Ελλάδα συνολικής αξίας άνω των 800 εκατομμύριων ευρώ.