Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για λογαριασμό της Granarolo στην εξαγορά του μεριδίου πλειοψηφίας σε ελληνική εταιρεία εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για λογαριασμό της ιταλικής εταιρείας τροφίμων Granarolo, της μεγαλύτερης ιταλικής εταιρείας τροφίμων στην αλυσίδα παραγωγής γάλακτος με δραστηριότητες σε πάνω από 60 χώρες, με σκοπό την εξαγορά του μεριδίου πλειοψηφίας σε γνωστή ελληνική εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων (Quality Brand Foods) με δραστηριότητες διανομής και εμπορίας στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Εκτός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς, η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε επίσης όλες τις σχετικές διατυπώσεις και την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.