Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για εξαγορά ξενοδοχειακής μονάδας στην Κέρκυρα

Η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε σήμερα εντολή από αλλοδαπό επιχειρηματικό όμιλο να προβεί στο νομικό έλεγχο της ξενοδοχειακής μονάδας Yaliskari Palace στην περιοχή Γυαλισκάρι της Κέρκυρας και στη σύνταξη συμβάσεως εξαγοράς των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρίας. Υπολογίζεται ότι το τίμημα εξαγοράς, μέρος του οποίου θα προέλθει από προϊόν ομολογιακού δανείου, και το κόστος των εργασιών ανακαίνισης του ξενοδοχείου θα ξεπεράσουν το ποσό των €16.000.000. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.