Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί το Σωματείο “Κολλέγιο La Verne” κατά του Πανεπιστημίου La Verne

Σε συνέχεια της ξαφνικής διακοπής λειτουργίας του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου του Λα Βερν στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 2004, η ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έλαβε σήμερα εντολή από μέλη του Σωματείου “Κολλέγιο La Verne”, του μέχρι πρότινος Παραρτήματος του αμερικανικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, να τα εκπροσωπήσει στις επικείμενες δικαστικές διενέξεις με το αμερικανικό πανεπιστήμιο. Σημειώνεται ότι το αμερικανικό πανεπιστήμιο του Λα Βερν ανήγγειλε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την 17.9.2004 ότι παύει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα και ότι αποχωρεί από τη χώρα μετά 29 χρόνια παρουσίας με τον ισχυρισμό ότι δεν έχει καμία σχέση με το Παράρτημα των Αθηνών πέραν της συμβατικής υποχρέωσης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ο ισχυρισμός αυτός αποκρούεται από καθηγητές, φοιτητές και διοικητικά στελέχη του Παραρτήματος ως προσχηματικός που στόχος του είναι αποφυγή εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων που δημιούργησε το αμερικανικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.