Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί μέρος του διασωθέντος φορτίου από την προσάραξη του O/Γ ΑΡΙΩΝ

Η ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανέλαβε σήμερα την εκπροσώπηση μέρους του διασωθέντος φορτίου του Ο/Γ ΑΡΙΩΝ για την αντίκρουση αξιώσεων του επιθαλάσσιου αρωγού. Η Εταιρία έλαβε τη σχετική εντολή από την πλειοψηφία του διασωθέντος φορτίου του Ο/Γ ΑΡΙΩΝ, πλοίου τύπου ro-ro που εκτελούσε τη γραμμή Πειραιά – Βορειοανατολικό Αιγαίο. Το ΑΡΙΩΝ προσάραξε στο βορειοδυτικό μέρος της Χίου τις πρώτες πρωινές ώρες την 11.2.2005, οπότε και υπεγράφη από τον πλοίαρχό του σχετική εντολή επιθαλάσσιας αρωγής LOF (Lloyds’ Open Form), η εγκυρότητα της οποίας ως προς τη ρήτρα διαιτησίας στο Λονδίνο αμφισβητείται από τους κυρίους του διασωθέντος φορτίου.