Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί επιτυχώς μέτοχο σε ενδοεταιρική διαφορά με αγγλική εταιρεία

Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσώπησε επιτυχώς μετόχους στην απόκτηση της μετοχικής πλειοψηφίας της εταιρίας IPCA Cards A.E., η οποία, σε συνεργασία με την τράπεζα Eurobank, παρέχει εκπτωτικές ευκαιρίες στους πελάτες-μέλη της. Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενήργησε σε διαδοχικές γενικές συνελεύσεις και στη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία τελικώς τροποποίησε τη μετοχική σύνθεσή της. Παράλληλα αντέκρουσε τις αξιώσεις της αγγλικής εταιρίας IPCA Ltd, ιδρυτικού μετόχου και πλέον μετόχου μειοψηφίας της IPCA Cards Α.Ε. Ο κ. Α. Μπάγιας ήταν ο δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση.