Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί επενδυτές στην εξαγορά των γυμναστηρίων Universal

Η ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έλαβε σήμερα την εντολή να ενεργήσει για λογαριασμό επενδυτών στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της εισηγμένης στη ΝΕΧΑ εταιρίας “Δυναμική Ζωή”, δημιουργού των γυμναστηρίων Universal Studios. Η εταιρία είχε παρουσιάσει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, μέρος της οποίας ήταν μία εξαιρετικά επιτυχημένη δημόσια εγγραφή το 2002. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο παρουσιάζει κάμψη στους οικονομικούς δείκτες της και τη ρευστότητά της. Η ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ θα συντονίσει τις σχετικές διαπραγματεύσεις, θα συντάξει τα αναγκαία συμβατικά κείμενα και θα δομήσει το πλαίσιο της συμφωνίας, που αναμένεται να συμπεριλάβει και την κατάρτιση διαφόρων παραγώγων.